Toekomstig

Naast de grote nieuwbouw ontwikkelingen als Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad gaat ook De Held III bijdragen aan de enorme behoefte aan woningen in Groningen. De gronden van De Held III zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in handen van een collectief van ontwikkelaars, te weten de Groninger Projecten CV (GPCV).

Akkoord en kader
Na jarenlange gesprekken hebben de gemeente Groningen en de GPCV op 29 februari 2024 het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend.
Van het stedenbouwkundig kader wordt nu eerst een schets gemaakt (het stedenbouwkundig kader). Een stedenbouwkundig kader (of plan) is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied. Hierop staan alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen. Dat geldt voor de woningen en straten, maar ook voor parkeren, groen en water. Tijdens de (nader te plannen) inloopavonden voor omwonenden zal dit concept worden gepresenteerd.

De nieuwe wijk
De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties als sport/spel, een kleine buurtsuper, ontmoetingsplekken en een school en ruimte om te werken.
De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen.

Uitgangspunten van De Held III
Voor de uitvoering van de nieuwbouwplannen is een aantal uitgangspunten van belang:
• Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk.
• Er wordt duurzaam ontworpen.
• De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving.
• De Held III wordt uitnodigend groen.
• Ruim baan voor de fietser en voetganger.
• Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Type woningen
In De Held III wordt een mix van woningtypen gebouwd, zoals sociale woningbouw, rij-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor appartementen. De verdeling van 1850 woningen is als volgt: 30 procent sociale woningbouw, 20 procent betaalbare woningbouw (in de koopsector een vrij op naam-prijs tot 355.000 euro) en 50 procent vrije sector huurwoningen.

Planning
De verwachting is nu dat de bouw van de eerste woningen in 2027 kan starten.

Opvanglocatie Oekraïners
Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente Groningen tijdelijke woonunits laten plaatsen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De tijdelijke omgevingsvergunning voor woonunits is voor 5 jaar afgegeven.

Bron: Gemeente Groningen

Contact

WhatsApp


Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie