Toekomstig

Groenewei ligt tussen de wijken Meeroevers en Tersluis naast Park Meerstad en het Woldmeer. Je woont ook hier midden in de natuur en toch fiets je in slechts 20 minuten naar het centrum van de stad. De wijk is nog in ontwikkeling, maar wordt rijk aan groene binnenplaatsen en dorpse straatjes die verbonden worden door een zogenaamde slowlane, een route voor langzaam verkeer. Het wordt een veilige en gezellige wijk door de vele openbare groene ruimtes waar kinderen kunnen spelen en waar je lekker kunt ontspannen. In totaal komen er zo’n 350 woningen in Groenewei te staan.

Voorzieningen
Groenewei ligt direct aan Park Meerstad. Dit landkunstproject is 10 hectare groot met een horecapaviljoen, een strand en ruimte voor sport, spel, cultuur en (buurt)festivals. In de wijk komt een centrale plek met een buurtsupermarkt, een tweede basisschool, kinderopvang en op termijn een gezondheidscentrum.

Naast deze opgave wordt er ook verder gebouwd aan het ‘groenblauwe raamwerk’. De uitgangspunten groen, landschap en water worden verder uitgewerkt om daarmee kwaliteit te scheppen voor de Groenewei én de navolgende nieuwe buurten. Bovendien worden hiermee ook de recreatieve kansen en de kwaliteiten voor flora en fauna in het gebied versterkt.

Groenewei laat zich het beste kenmerken als een woongebied met:
- Een dorps karakter;
- Zicht op de belangrijkste ontmoetingsplek van Meerstad, namelijk het Park;
- Een buurtoverstijgend centrum, met ruimte voor commerciële voorzieningen en een school;
- Een hogere woningdichtheid dan in de rest van Meerstad;
- Een mix van zowel koop- als (sociale) huurwoningen;
- Een veelzijdig aanbod van wonen in de natuur met rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen én kavels voor zelfbouw. Maar ook met appartementen en grondgebonden woningen voor senioren, zoals patiowoningen en bungalows.

Buurten Groenewei
In Groenewei wordt gestreefd naar een duidelijk herkenbaar karakter voor de wijk.

- Parkwand
De Parkwand is het visitekaartje van Meerstad. De bebouwing staat langs de Vossenburglaan, op de rand van Park Meerstad en is hoger en ‘steviger’ dan de rest van Meerstad. De architectuur is stenig, maar goede details, gevelgroen en de zonovergoten terrassen en balkons zorgen voor een levendig beeld.
In het meest oostelijke deel van de Parkwand wordt ruimte geboden voor voorzieningen, als een supermarkt en gezondheidscentrum, gecombineerd met woningbouw. De voorzieningen vormen een ruimtelijk onderdeel van de Parkwand.

- Groene hoven
De Groene hoven bestaan uit een netwerk van kindvriendelijke, autoluwe hoven. Aan de voorzijde van de woningen lopen de hoven via de tuinen met veranda's en andere zitgelegenheden door tot aan de voordeur. De Groene hoven zelf zijn ruim ingericht met speelplekken en wandelroutes. Parkeren wordt zoveel mogelijk opgelost uit het zicht en op eigen terrein.
Alle woningen in dit deelgebied zijn georiënteerd op de Groene hoven, door de situering van de entree en grote raampartijen. Rijwoningen worden aan de zijde van het groene hof voorzien van een gebouwde overgang tussen de woning en het groene hof, bijvoorbeeld door een doorlopende, in de architectuur mee ontworpen veranda.

- Landschappelijke lijst
De bebouwing aan de Landschappelijke lijst maakt een zachte overgang naar het groen. Een diversiteit aan woningtypes zorgt voor een ontspannen beeld. Er geldt een afwijkende regel voor materiaalgebruik: de gevels van de woningen aan de landschappelijke lijst dienen in het geheel of voor een substantieel deel opgetrokken te worden in hout.

- Dorpse straatjes
De woningen staan hier vlak aan de stoep en, in de architectuur mee ontworpen, zitelementen vormen de overgang tussen publiek en privé. De margezones (het deel van de kavel tussen de voorgevelrooilijn en de voorerfgrens) kunnen bewoners inrichten met zitjes of potten met bloemen en planten. Het intieme straatbeeld krijgt daarmee een groen karakter.
Evenals in de Parkwand wordt op enkele markante, goed zichtbare plekken voorzien in 'specials'. Deze specials wijken af van aangrenzende bebouwing door een afwijkende dakvorm of een groot, beeldbepalend raam, bijvoorbeeld minimaal etagehoog of een raam over meerdere verdiepingen, dat zich richt op de openbare ruimte.

Bron: Bureau Meerstad

Contact

WhatsApp


Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie