Toekomstig

Het ontwikkelgebied De Held III omvat een nieuw woongebied aan de noordwestelijke rand van de stad Groningen. De oppervlakte van dit gebied is ongeveer zo groot als De Held I en Gravenburg samen. En ligt precies tussen deze 2 bestaande wijken (De Held I en Gravenburg). Het biedt ruimte in de toekomst aan ongeveer 1600 tot 1900 woningen. De nadruk hierbij ligt op de bouw van een gevarieerd en divers aanbod aan woningen.

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken. Hier woont u buiten, maar toch in de stad. Het bruisende stadsleven is snel te bereiken met fiets, auto of openbaar vervoer. In uw woonomgeving geniet u vooral van royaal en groen wonen met aangrenzende wijkvoorzieningen binnen handbereik.

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en OV, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen.

Uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn:
- Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk;
- Er wordt duurzaam ontworpen;
- De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving;
- De Held III wordt uitnodigend groen;
- Ruim baan voor de fiets en voetganger;
- Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Planning
Op dit moment wordt door de gemeente gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Zodra dit stedenbouwkundig plan is afgerond en vastgesteld kan de gemeente een nieuw bestemmings-/omgevingsplan opstellen. Het ontwerp bestemmings-/omgevingsplan zal daarna ter inzage worden gelegd.

Bron: Gemeente Groningen

Contact

WhatsApp


Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie