Toekomstig

Doordat het opstelterrein is verhuisd, is er aan de zuidzijde van het Centraal Station Groningen ruimte ontstaan voor het ontwikkelen van een nieuw stukje stad: stadswijk Spoorkwartier. Dit gebied kan de komende decennia uitgroeien tot een toplocatie in de regio met functies als wonen, werken en verblijven. Hoe het gebied eruit komt te zien wordt de aankomende jaren onderzocht.

Omvang van het gebied
Het gebied dat de gemeente Groningen opnieuw wil inrichten is 35.000 m². Het gaat om het terrein tussen het Emmaviaduct en de Achterweg en tussen de nieuwe entree aan de zuidzijde en de huizen aan de Parkweg. In de huidige situatie ligt daar het opstelterrein en staat er een aantal gebouwen dat wordt gesloopt.

Wonen
Wonen krijgt een belangrijke functie in het gebied. De gemeente zet in op stedelijk wonen in een aantrekkelijke omgeving met een mix van wonen en bedrijvigheid. Daarom bestaat de ambitie om het plein aan de zuidzijde van het station te maken en het plein levendig te maken met kleine restaurants en cafés. Daarnaast zal er een nieuw muziekcentrum komen, een opvolger voor de Oosterpoort.

Verkeer
Het nieuwe gebied moet zoveel mogelijk autoluw worden en juist ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. Bussen worden via het westen en het noordoosten naar het busstation gestuurd. Er zijn plannen voor een parkeergarage onder de grond.

Leefbaarheid
De gemeente Groningen heeft voor het nieuwe stukje stad veel aandacht voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld door een bodemenergieplan met warmte-koude opslag. Groen krijgt een belangrijke plek.

Tijdelijke situatie
Zolang de definitieve invulling nog niet is gemaakt, gaat de gemeente Groningen voor een aantrekkelijk verblijfsgebied met tijdelijke functies. Er wordt in ieder geval ingezet op een sociaal veilig gebied met voldoende verlichting en eventueel een park.

Bron tekst en beelden: www.groningenspoorzone.nl & Koen van Velzen architecten

Contact

WhatsApp


Bekijk de projectwebsite

Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie