Toekomstig

De Oosterhamrikzone is een transformatiegebied waarbij oude bedrijvigheid stap voor stap plaats heeft gemaakt voor een gemengde woonbuurt. Oude gebouwen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de noordzijde van het Oosterhamrikkanaal worden bestaande bouwblokken afgerond met stadsvilla’s waarin verschillende woonvormen worden gerealiseerd. Aan de zuidzijde is er meer ruimte voor hoogteaccenten en volumineuze gebouwen. Zo wordt er onder de naam Karaat een appartementengebouw gerealiseerd met een mix van 77 koop- en huurappartementen. Door ruimte te laten voor dwarsstraatjes en doorzichten wordt voorkomen dat de bebouwing te massief wordt. De woningbouwprojecten worden onafhankelijk van de autoverbinding ontwikkeld. Wel worden de raakvlakken nauwlettend in de gaten gehouden.

De aanpak van de Oosterhamrikzone bestaat uit 5 onderdelen:
- Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone;
- Fietsvriendelijke Korreweg;
- Vervanging Gerrit Krolbrug;
- Toekomst busbaanbrug;
- Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren.

Met het plan wil de gemeente Groningen de stad en de wijken beter bereikbaar maken, slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen, meer groen planten, bedrijvigheid tot stand brengen en een beter zicht creëren op het water en aantrekkelijke wandelpaden. Dit allemaal zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken.

Planning
Het project Aanpak Oosterhamrikzone (AOHZ) is in afwachting van de integrale mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie bevat een toekomstbeeld voor het (stedelijk) verkeersnetwerk. De mobiliteitsvisie wordt in 2021 verder uitgewerkt en besproken in de gemeenteraad. Daarna worden plannen voor de Oosterhamrikzone mogelijk verder opgepakt.

De besluiten omtrent de Oosterhamrikzone
In juni 2016 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten dat er in de Oosterhamrikzone een nieuwe autoverbinding nodig is tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad. In februari 2018 heeft het college van B&W vervolgens de variant Splitsing vastgesteld. In deze variant krijgen de bus en de auto elk hun eigen route. ‘De besluiten die de gemeenteraad in 2016 en 2018 over de Oosterhamrikzone heeft genomen, zijn het uitgangspunt tijdens de verdere uitwerking van het plan. Afhankelijk van de uitkomsten van de mobiliteitsvisie is het nog wel mogelijk dat deze besluiten worden heroverwogen.’

Bron: Gemeente Groningen

Contact

WhatsApp


Project tijdlijn

  1. Conceptfase locatie ontwikkeling
  2. Indeling bekend
  3. Type woningen concept
  4. In verkoop & In verhuur
  5. Uitverkocht & Verhuurd

Locatie