NoorderHorizon, de nieuwe 'generatiewijk'

Met de komst van NoorderHorizon groeit Zuidhorn de komende jaren met circa 300 woningen. De eerste 23 woningen zullen binnenkort in verkoop gaan. Om die reden gingen we in gesprek met Theun ter Velde van Dura Vermeer. Theun is sinds 2 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de woningen en de ruimtelijke omgeving van NoorderHorizon.

Woonwensen
Woonwensen zijn actief bevraagd en dat heeft ertoe geleid dat de inrichting van de omgeving van NoorderHorizon en de diversiteit aan woningtypes extra aandacht hebben gekregen. In eerste instantie waren er bijvoorbeeld minder rijwoningen in het plan bedacht, maar jonge gezinnen vragen daar juist naar. Voor senioren zijn diverse levensloopbestendige huizen ontwikkeld en de ruime tweekappers zijn een prachtige aanvulling binnen het woningpallet. De typische Groninger rode bakstenen, de zwarte keramieken dakpannen en de moderne architectuur zorgen voor eenheid en een aantrekkelijk straatbeeld. En mensen trekken niet voor niets uit de stad: wonen in een dorp biedt de voordelen van het hebben van een eigen tuin en parkeergelegenheid dichtbij huis. En ook de kinderen zijn niet vergeten: buitenspelen wordt weer leuk! Ravotten op het speeleiland of op de stapstenen in het water en springen over boomstronken of kikkervisjes vangen… Het kan allemaal in NoorderHorizon: de nieuwe generatiewijk.

Dura Vermeer is trots op de realisatie van deze prachtige, nieuwe wijk waarin het gelukt is de woonomgeving verder te updaten naar deze tijd en er nog meer belevingswaarde is toegevoegd. Daarmee ontstaat voor mens en ook voor diverse dieren een fijne plek om te wonen. “We laten straks de wijk beter achter, dan hoe we het aantroffen”, aldus Ter Velde. “Dit past overigens geheel bij ‘Het Goede Doen - principe’ van Dura Vermeer. Heel mooi dat we dat samen met alle betrokken partijen (waaronder ook de gemeente Westerkwartier) kunnen realiseren.”

De nieuwe generatiewijk
“NoorderHorizon biedt veel diversiteit aan woningtypen en een combinatie van koophuizen en huurwoningen.
We ontwikkelen als Dura Vermeer steeds vaker voor een diversere doelgroep. Voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen tot aan de jongeren die na 2000 zijn geboren. Jong en oud hebben elkaar steeds vaker nodig. Samen wonen ligt daarmee voor de hand. In de toekomst ontstaan buurten waar misschien wel 5 generaties bij elkaar wonen. Dit gedachtengoed sluit aan bij het beeld dat we ook voor NoorderHorizon voor ogen hebben.”

Aanbod in de eerste fase
De 23 woningen die in deze eerste fase in verkoop zullen gaan bestaan uit:

  • 13 rij- en hoekwoningen
  • 10 twee-onder-één-kapwoningen
  • 4 levensloopbestendige huizen

Binnen deze eerste projectfase vallen ook 14 vrije kavels en 13 sociale huurwoningen. 

Planning
In het eerste kwartaal van 2024 zal gestart worden met de grondwerken en zullen de beoogde waterpartijen worden uitgegraven. Dan start het dus echt en zal dat ook zichtbaar zijn op de bouwlocatie. Het verder bouwrijp maken van de grond zal vervolgens nog tijd kosten. In de laatste 3 maanden van 2024 verwachten we met de bouw te kunnen starten.

De uitdaging bij dit soort ontwikkelingen zit altijd in het meegaan met de tijd waarin we zitten. Zeker ook omdat een ontwikkeling als deze jaren kost. Dat betekent concreet voor dit project dat we - waar mogelijk - nog energiezuiniger willen bouwen. Daarbij is ons uitgangspunt dat elk woongebouw zoveel mogelijk voorziet in haar eigen energie. Daar willen en moeten we gewoon mee aan de slag.

Waar we naar uitkijken?
Ter Velde: “Als we straks gaan bouwen en daarmee veel mensen blij maken, dan hebben we ons doel bereikt. Als dat is gelukt kunnen we alleen maar tevreden zijn.”

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor een van de woningen uit deze eerste fase van NoorderHorizon en wil je daarover graag in gesprek met een van onze nieuwbouwspecialisten? Meld je dan hier aan, wij nemen dan spoedig contact met je op.  Meteen bellen voor het plannen van een afspraak bij ons op locatie, online of bij jou thuis kan ook via 050-8533733.

Terug naar overzicht