Voordelen van Nieuwbouw

Wonen in een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen, zoals comfort door goede isolatie en lagere energiekosten dankzij energiezuinige technieken. Op deze pagina vind je de belangrijkste voordelen in één overzicht.

Onderhoudsarm
Alles aan een nieuwe woning is nieuw, ongebruikt en fris. Daardoor heeft jouw nieuwe huis de eerste jaren nauwelijks of geen onderhoud nodig. Je hebt dus ook geen overlast door onderhoudswerkzaamheden. Dit gemak is mede te danken aan de gebruikte materialen. Mochten er in de eerste jaren na de koop bouwkundige gebreken aan het licht komen, dan worden die dankzij de garantieregeling voor je opgelost.

Comfortabel
Een nieuw gebouwde woning is altijd goed geïsoleerd tegen kou en hitte en voldoet aan de nieuwste en strengste wettelijke eisen voor geluidsisolatie.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit: ook die voldoet aan de strengst geldende normen. Moderne technieken zorgen in steeds meer nieuwbouwwoningen voor verwarming en koeling. Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam en comfortabel. Bouwkundig voldoet jouw nieuwbouwhuis eveneens aan de nieuwste wettelijk eisen (volgens het Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de trappen minder steil. Verder gelden minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook die extra ruimte zorgt voor meer comfort.

Energiezuinig
Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met energielabel A of hoger, is een nieuwbouwhuis zeer energiezuinig. Dat merk je aan de energierekening. Bovendien draag je hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

Wat betekent EPC, BENG, A-label en nul-op-de-meter?

Leveranciers van nieuwbouwwoningen gebruiken verschillende begrippen om aan te geven hoe goed hun woningen scoren qua energieverbruik. Maar wat betekenen al die begrippen?

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van jouw huis is bepalend voor het woninggebonden energieverbruik: de energie die nodig is voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC, hoe minder energie je verbruikt. De EPC wordt om de paar jaar strenger. Sinds 2015 is het maximum 0,4. Als uit een berekening blijkt dat de EPC hoger zou zijn, dan geeft de gemeente geen bouwvergunning (omgevingsvergunning) af. Maar let op: in een groot vrijstaand huis met een EPC van 0,4 gebruik je uiteraard wel méér energie dan in een klein appartement met eenzelfde EPC.

BENG
Vanaf 2021 is de EPC vervangen door BENG. BENG staat voor 'Bijna EnergieNeutraal Gebouw'. BENG is strenger dan de EPC en stelt afzonderlijke eisen aan het energiegebruik en aan de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

Energielabel A

Ieder nieuwbouwhuis heeft tegenwoordig op z’n minst energielabel A. Het label wordt bepaald op basis van de getroffen bouwkundige maatregelen en de toegepaste installaties. Maar let op: net als bij een koelkast of een auto gebruikt een klein huis met label B misschien wel minder energie dan een groot huis met label A.

Energieneutraal

Oorspronkelijk werd met het begrip ‘energieneutraal huis’ hetzelfde bedoeld als met de begrippen nul-energiewoning, energie-nulwoning, energiebalanswoning of EPC-0-woning. In zo’n huis wordt het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming/koeling, ventilatie en warmwater) gedekt met duurzame energie. Het huishoudelijke energieverbruik (verlichting en huishoudelijke apparaten) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Tegenwoordig wordt met een energieneutraal huis steeds vaker gedoeld op het totale energieverbruik. In die betekenis is een energieneutraal huis hetzelfde als een nul-op-de-meterwoning.

Nul-op-de-meter

In een nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Jouw volledige energieverbruik (gebouwgebonden en huishoudelijk) is dan gecompenseerd door de levering van energie door zonnepanelen op het dak. Alle leveranciers van nul-op-de-meterwoningen garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract. Let goed op de voorwaarden in het contract: als je afwijkt van de norm, moet je misschien toch nog bijbetalen.

Energieleverend

Een energieleverend huis wekt in een jaar meer energie op dan je op jaarbasis verbruikt voor woninggebonden en huishoudelijke toepassingen. Wat je over hebt, lever je aan het net en/of gebruik je bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische auto.

Zelfvoorzienend

Een zelfvoorzienend of autarkisch huis is niet aangesloten op energienetten voor aardgas, warmte of elektriciteit. Alle benodigde energie wordt door het huis zelf opgewekt en eventueel opgeslagen. In de seriematige woningbouw komen deze huizen nog niet voor. Tiny Houses worden wel soms zelfvoorzienend gemaakt.