Voordelen van Nieuwbouw

Wonen in een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen, zoals comfort door goede isolatie en lagere energiekosten dankzij energiezuinige technieken. Op deze pagina vindt u de belangrijkste voordelen in één overzicht.

Onderhoudsarm

Alles aan een nieuwe woning is nieuw, ongebruikt en fris. Daardoor heeft uw nieuwe huis de eerste jaren nauwelijks of geen onderhoud nodig. U heeft dus ook geen overlast door onderhoudswerkzaamheden. Dit gemak is mede te danken aan de gebruikte materialen. Mochten er in de eerste jaren na de koop bouwkundige gebreken aan het licht komen, dan worden die dankzij de garantieregeling voor u opgelost.

Comfortabel

Uw nieuwe woning is altijd goed geïsoleerd tegen kou en hitte en voldoet aan de strengste wettelijke eisen voor geluidsisolatie.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit: ook die voldoet aan de strengst geldende normen. Moderne technieken zorgen in steeds meer nieuwbouwwoningen voor verwarming en koeling. Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam en comfortabel. Bouwkundig voldoet uw nieuwbouwhuis eveneens aan de nieuwe wettelijk eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de trappen minder steil. Verder gelden minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook die extra ruimte zorgt voor meer comfort.

Energiezuinig

Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met energielabel A of hoger, is uw nieuwbouwhuis zeer energiezuinig. Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien draagt u hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

Wat betekent EPC, BENG, A-label en nul-op-de-meter?

Leveranciers van nieuwbouwwoningen gebruiken verschillende begrippen om aan te geven hoe goed hun woningen scoren qua energieverbruik. Maar wat betekenen al die begrippen?

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van uw huis is bepalend voor het woninggebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie u verbruikt. De EPC wordt om de paar jaar strenger. Sinds 2015 is het maximum 0,4. Als uit een berekening blijkt dat de EPC hoger zou zijn, dan geeft de gemeente geen bouwvergunning (omgevingsvergunning) af. Maar let op: in een groot vrijstaand huis met een EPC van 0,4 gebruikt u méér energie dan in een klein appartement met eenzelfde EPC.

BENG

Vanaf 2021 wordt de EPC vervangen door BENG. BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw. BENG is strenger dan de EPC en stelt afzonderlijke eisen aan het energiegebruik en aan de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

Energielabel A

Ieder nieuwbouwhuis heeft tegenwoordig op z’n minst energielabel A. Het label wordt bepaald op basis van de getroffen bouwkundige maatregelen en de toegepaste installaties. Maar let op: net als bij een koelkast of een auto gebruikt een klein huis met label B misschien wel minder energie dan een groot huis met label A.

Energieneutraal

Oorspronkelijk werd met het begrip ‘energieneutraal huis’ hetzelfde bedoeld als met de begrippen nul-energiewoning, energie-nulwoning, energiebalanswoning of EPC-0-woning. In zo’n huis wordt het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming/koeling, ventilatie en warmwater) gedekt met duurzame energie. Het huishoudelijke energieverbruik (verlichting en huishoudelijke apparaten) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Tegenwoordig wordt met een energieneutraal huis steeds vaker gedoeld op het totale energieverbruik. In die betekenis is een energieneutraal huis hetzelfde als een nul-op-de-meterwoning.

Nul-op-de-meter

In een nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Uw volledige energieverbruik (gebouwgebonden en huishoudelijk) is dan gecompenseerd door de levering van energie door zonnepanelen op het dak. Alle leveranciers van nul-op-de-meterwoningen garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract. Let goed op de voorwaarden in het contract: als u afwijkt van de norm, moet u misschien toch nog bijbetalen.

Energieleverend

Een energieleverend huis wekt in een jaar meer energie op dan u op jaarbasis verbruikt voor woninggebonden en huishoudelijke toepassingen. Wat u over hebt, levert u aan het net en/of gebruikt u bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische auto.

Zelfvoorzienend

Een zelfvoorzienend of autarkisch huis is niet aangesloten op energienetten voor aardgas, warmte of elektriciteit. Alle benodigde energie wordt door het huis zelf opgewekt en eventueel opgeslagen. In de seriematige woningbouw komen deze huizen nog niet voor. Tiny Houses worden wel soms zelfvoorzienend gemaakt.