Veelgestelde vragen

Of je nu voor de 1e, 2e of 3e keer een woning koopt, het kopen van een nieuwbouwwoning is en blijft anders dan het kopen van een woning die al (be)staat. Met onze kennis en kunde zijn wij je graag van dienst. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden rondom het kopen van een nieuwbouwhuis voor je op een rij gezet. Heb je een vraag die er niet tussen staat? Laat het ons dan weten.

Een optie is een periode om uit te zoeken of je verder wilt met de nieuwbouwwoning of niet. We houden jouw bouwnummer tijdelijk kosteloos voor je gereserveerd. De duur van de optie wordt in overleg bepaald. Tijdens deze periode zorgen we ervoor dat je alle informatie compleet ontvangt om op basis daarvan een beslissing te nemen. We begeleiden jou, eventueel in samenwerking met een aantal specialisten, op onderstaande gebieden:

  1. De financiering van een (nieuwbouw)woning
  2. De verkoop van de eventuele eigen woning (waardebepaling)
  3. De mogelijkheden van woningaanpassing (meerwerk)

De meest optimale financiering hangt af van je persoonlijke omstandigheden (o.a.: je woonsituatie, eventuele restschuld, eigen geld, ouders financieren mee etc.). Het is belangrijk om de financiële gevolgen bij aankoop en de haalbaarheid van de aankoop in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat het kopen van een nieuwbouwwoning anders verloopt dan een woning die al bestaat. Het is om deze redenen belangrijk om contact te hebben met een onafhankelijke financieel adviseur die je hierin begeleidt. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Als je in het bezit bent van een eigen woning, is het voor het totale financiële plaatje van belang de waarde en de overwaarde, danwel de 'restschuld', te bepalen. Om daar helderheid over te krijgen biedt Pandomo Makelaars een vrijblijvende waardebepaling en een verkoopadvies aan.
Wanneer je besluit om eerst de eigen woning te verkopen alvorens over te gaan tot koop van de nieuwbouwwoning, bieden wij verschillende woonmogelijkheden. Informeer hier gerust naar.

Een bouwbedrijf biedt kopers vele mogelijkheden aan om de woning helemaal naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de zogenoemde 'koperskeuzelijst' of de 'meer- minderwerklijst' en bestaat meestal uit 3 delen:

  • ruwbouwlijst: bijv. woningverlenging, garage etc.
  • afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen etc.
  • showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk

Als je tot koop van een nieuwbouwwoning overgaat en de aannemer geeft aan de bouw in te plannen, dan worden de keuzes vastgelegd bij de aannemer tijdens een gesprek met de kopersbegeleider. Dit meerwerk is mee te financieren in de hypotheek.

Je weet inmiddels wat je kunt besteden en wat de bijbehorende maandlasten zijn. Je weet ook wat de eventuele eigen woning zou moeten opbrengen of je hebt deze inmiddels al verkocht. Je weet bovendien globaal wat je aan extra posten wilt meenemen voor meerwerk aan de woning. Kortom, tijd om een keuze te gaan maken. Wanneer je je optie gaat ‘verzilveren’ maken we de koop-/aannemingsovereenkomst voor je op.

In de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de aannemer en/of ontwikkelaar zich tot het bouwen van de woning en het leveren van de bijbehorende grond. De koper wordt verplicht tot het betalen van o.a. de koopsom. In de overeenkomst staat meestal opgenomen:

  • Het voorbehoud van financiering van 2 maanden;
  • De opschortende voorwaarden dat de aannemer voldoende verkocht moet hebben, de onherroepelijke bouwvergunning gereed is en dat er goedkeuring is van het betreffende garantie-instituut. Vaak wordt er een termijn van circa 6 maanden gehanteerd als uiterste datum na ondertekening van de overeenkomst voor het vervallen van de opschortende voorwaarden.

Wanneer de aannemer voldoende heeft verkocht, de onherroepelijke bouwvergunning er is en er goedkeuring is van het garantie-instituut op het plan, ontvang je als koper een brief dat de bouw van start gaat.

Zodra alle opschortende voorwaarden zijn verstreken gaat de bouw van start en kan de grond in eigendom worden genomen. De notaris nodigt je dan uit om de grond in eigendom te nemen en de leveringsakte (grond) en hypotheekakte (financiering) te laten passeren.

Zodra de hypotheekakte is gepasseerd moet je aan de bank - in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente over het geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank weer aan jou terugbetaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. Je betaalt op deze manier uitsluitend rente over het opgenomen geld.

De vrij-op-naam prijs is opgebouwd uit een deel voor de grond, plus een deel voor het te bouwen huis. In de koop- en/of aannemingsovereenkomst staat genoteerd vanaf welk moment de grond rentedragend is. Vaak is de bouw dan al in volle gang en zijn er een aantal termijnen van de aanneemsom vervallen. Er wordt in dat geval een rentebedrag in rekening gebracht over het aantal dagen dat je later betaalt.